რას ეძებ?

ბოლო სიახლე

სხვადასხვა

საქართველოში გავრცელებულ გველები და უფეხო ხვლიკები (გველი)
ჩვენი გალაქტიკა და გონიერი არსებები
გიორგი გურჯიევი - ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის

საინტერესო

ლაპუ ლაპუ - ფერნანდო მაგელანის მკვლელი, ფილიპინელი ეროვნული გმირი, კუნძულ მაქტანის მთავარი.
გიორგი სააკაძე შაჰ აბასის წინააღმდეგ - მარტყოფის ბრძოლა
სამეგრელო ოსმალეთის წინააღმდეგ - ისტორია - უტუ მიქავა
ოშო / რა არის მედიტაცია? (ამონარიდი)
იან სობესკი - გარდამტეხი ბრძოლა ოსმალეთის წინააღმდეგ - ავსტრია - ოსმალეთი - პოლონეთი
გიზის პირამიდები - პირამიდა - გიზა
პოტალა - პოტალას სასახლე
პონ-დიუ-გარი - რომაული აკვედუკი