რას ეძებ?

სიორენ კირკეგორი – ან/ან: ნაწყვეტი ცხოვრებიდან
გიორგი სააკაძე შაჰ აბასის წინააღმდეგ - მარტყოფის ბრძოლა
სამეგრელო ოსმალეთის წინააღმდეგ - ისტორია - უტუ მიქავა
ოშო / რა არის მედიტაცია? (ამონარიდი)
იან სობესკი - გარდამტეხი ბრძოლა ოსმალეთის წინააღმდეგ - ავსტრია - ოსმალეთი - პოლონეთი
გიზის პირამიდები - პირამიდა - გიზა
პოტალა - პოტალას სასახლე
პონ-დიუ-გარი - რომაული აკვედუკი
ASEA SOOL - Weird people ბექა ჯანუაშვილი, ბექ ბექსონ
ლელობურთი - ლელო