არქიპელაგი ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანეში

ჩრდილოეთის ყინულოვან ოკეანეში მდებარეობს არქიპელაგი სენტ-კილდა. მისი უდიდესი კუნძულია ჰირტა გახლავთ, რომლის ზღვის ფრიალო კლდეებიც უმაღლესია მთელს გაერთიანებულ სამეფოში.

კუნძულების ადამიანური მემკვიდრეობა მოიცავს ისიტრიულ და პრეისტორიულ უნიკალურ არქიტექტურას, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ადრინდელი ჩანაწერები კუნძულზე სიცოცხლის შესახებ, გვიანდელ შუა საუკუნეებს მიეკუთვნება. თუმცა კუნძულებზე აღმოჩენილია ნეოლითის ხანის ნასახლარები. ჰირტაზე მდებარე შუა საუკუნეების სოფელი XIX საუკუნეში აღადგინეს, მაგრამ პირველმა მსოფლიო ომმა კუნძულის მოსახლეობა თითქმის მთლიანად შეიწირა.

1986 წელს კუნძულები მათი უნიკლაური ბუნებრივი და ისტორიული ძგელების გამო იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა.


მასალის გამოყენების პირობები

გაუზიარე: