როგორია გააზრებული სიზმარი?

გააზრებული სიზმარი ეს არის სიზმარი, რომელშიც ადამიანს გააზრებული აქვს, რომ ის სიზმარშია, სიზმრის მსვლელობის პროცესში. გააზრებულ სიზმარში ხშირად შესაძლებელი სიზმრის ხასიათისა და მსვლელობის კონტროლი, ისევე როგორც ფიზიკურად შეუძლებელი ქმედებების განხორციელება. მსგავსი სიზმრები მკაფიოდ რეალური და ნათელია ხოლმე.


გააზრებული სიზმრის დაწყება შესაძლებელია ორი გზით. სიზმრით წამოწყებული გააზრებული სიზმარი იწყება ჩვეულებრივი სიზმრით, და სიზმრის მნახველი საბოლოოდ ლოგიკურად ასკვნის, რომ ის სიზმრის პროცესშია, ან სიფხიზლით გამოწვეული გააზრებული სიზმარი ჩნდება, როდესაც სიზმრის მნახველი ჩვეულებრივი ფხიზლობის მდგომარეობიდან პირდაპირ სიზმრის მდგომარეობაში გადადის გონებაში წარმოქმნილი აშკარა ლაფსუსის გარეშე.



მასალის გამოყენების პირობები

გაუზიარე: