რას ეძებ?

ისტორია საზოგადოება საქართველო

ბათუმი: მე-19 საუკუნის დღემდე უცნობი ჩანახატი

ბათუმი და შავიზღვისპირეთი ბრიტანელი საზღვაო კაპიტნის ჰაიდ პარკერის ჩანახატებში

(ბათუმი) – მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ ევროპის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში მდიდარი დოკუმენტური მასალაა დაცული. ეთნიკურობისა და მულტიკულურალიზმის შესწავლის ცენტრის საქმიანობაში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს საქართველოს და მთლიანად კავკასიის რეგიონის შესახებ ნაკლებად ცნობილი ევროპული წყაროების მოიძიება და შესწავლა. ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე თავი მოვუყარეთ XVI-XIX საუკუნეებში ევროპაში გამოცემულ ასობით წიგნს, რუკას თუ სხვა სახის დოკუმენტურ მასალას, რომელთა დიდი ნაწილი არ არის ხელმისაწვდომი საქართველოს საჯარო საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო სივრცეში. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ეტაპობრივად ვახორციელებთ ჩვენს ხელთ არსებული იშვიათი მასალის თარგმნას და გასაჯაროებას დაინტერესებული საზოგადოებისათვის.

წინამდებარე მოკლე მიმოხილვაში კი წარმოგიდგენთ მე-19 საუკუნის ბათუმის დღემდე უცნობ ჩანახატს, რომლის არსებობის შესახებ ჩვენთვის ცნობილი გახდა ბრიტანეთის მუზეუმის ონლაინ კატალოგის მეშვეობით. ჩანახატის სიძველიდან და მისი უნიკალურობიდან გამომდინარე ბრიტანეთის მუზეუმისგან ოფიციალურად შევიძინეთ მისი ელექტრონული ასლი, ამასთანავე, მოვიპოვეთ დამატებითი ცნობები, როგორც ჩანახატის ავტორის, ასევე მისი აკადემიური მემკვიდრეობის შესახებ, რომლის საფუძვლიანმა შესწავლამ შესაძლოა ბევრი საყურადღებო და საინტერესო დეტალი გამოავლინოს მე-19 საუკუნის შუა ხანების ბათუმის და მთლიანად აჭარის რეგიონის შესახებ.

ჩვენ მიერ მოძიებული მასალების მიხედვით ირკვევა, რომ ჩანახატი ბათუმის გამოსახულებით არის თერთმეტი სურათისგან შემდგარი ალბომის ნაწილი, რომელიც 1853 წელს გამოქვეყნდა ლონდონში, დიკინსონის გამომცემლობის მიერ სახელწოდებით „ჩანახატები შავიზღვისპირეთიდან“. ჩანახატები შესრულებულია ბრიტანელი საზღვაო კაპიტნის უილიამ ჰაიდ პარკერის მიერ. მისი ნახატების მიხედვით მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე შექმნილი ფერადი ლითოგრაფიები კი დაბეჭდა ლონდონის ცნობილმა დიკინსონის გამომცემლობამ. (ნახატების ამ სერიის სრული ინგლისურენოვანი სახელწოდებაა Series of Sketches in the Black Sea. Lithographed and Published by Dickinson Brothers of 114 New Bond Street, London 1853).

ჩანახატების ავტორს რაც შეეხება, უილიამ ჰაიდ პარკერი (W. Hyde Parker) ბრიტანელი მეზღვაურების ცნობილი საგვარეულოს წარმომადგენელია. ჰაიდ პარკერების სამსახური ბრიტანეთის ფლოტში სათავეს იღებს მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან. სხვადასხვა წლებში საგვარეულოს წარმომადგენლები მაღალ საზღვაო თანამდებობებს იკავებდნენ, მათ შორის აღსანიშნავია, უილიამ ჰაიდ პარკერის ბაბუა ადმირალი სერ ჰაიდ პარკერი, რომელიც ჰორაციო ნელსონის ფლოტის ერთ-ერთი მეთაური იყო და მამა სერ ჰაიდ პარკერი, ბრიტანეთის ფლოტის ვიცე-ადმირალი. ამჯერად, ჩვენთვის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს უილიამ ჰაიდ პარკერის (1825-1854 წწ) საქამიანობა. ის 1852 წლის 18 დეკემბერს დაინიშნა ბრიტანული საზღავო ფლოტის საბრძოლო ხომალდ HMS Firebrandის კაპიტნად, 1853 წელს კი ყირიმის ომის დაწყებისთანავე მას დაევალა სპეციალური საბრძოლო და სადაზვერვო დავალებების შესრულება შავ ზღვაში.

მის მოვალეობებში შედიოდა შავი ზღვის სანაპიროზე მნიშვნელოვანი დასახლებების მონახულება, მათი აღწერა, ადგილობრივი მოსახლეობის შესახებ სხვადასხვა სახის ინფორმაციის შეგროვება. შავიზღვისპირეთის შესახებ ჩანახატების ალბომის მომზადება სწორედ ამ დავალების ნაწილს წარმოადგენდა. გარდა უშუალოდ ჩანახატებისა, ის ასევე აკეთებდა ჩანაწერებს, რომლებიც ბრიტანეთის ფლოტის სამხედრო ხელმძღვანელობისათვის იყო განკუთვნილი. ყირიმის ომის დროს შავ ზღვაში კაპიტან უილიამ ჰაიდ პარკერის მისია დიდხანს არ გაგრძელებულა, რადგან ის მალევე დაიღუპა რუსულ ფლოტთან საბრძოლო შეჯახებისას, 1854 წლის 8 ივლისს.

კაპიტან ჰაიდ პარკერის შავ ზღვაში მისიის დროინდელი მასალებიდან, ბრიტანეთის მუზეუმის დახმარებით ჩვენთვის ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ ჩანახატების ალბომი, რომელიც უიშვიათეს რარიტეტს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ის განკუთვნილი იყო მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ადამიანებისათვის, შესაბამისად არ მომხდარა მისი სერიული დაბეჭდვა. ონლაინ გლობალური საბიბლიოთეკო ქსელის (OCLC) მონაცემებით, სრული სახით ალბომი ინახება მხოლოდ ბრიტანეთის მუზეუმში, ბრიტანეთის ეროვნულ საზღვაო მუზეუმსა და ვიქტორიასა და ალბერტის მუზეუმში.

როგორც აღვნიშნეთ, ჩანახატების ალბომი თერთმეტი სურათისგან შედგება, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორც შავიზღვისპირეთის ქალაქები, ასევე ადგილობრივი ეთნოგრაფიული ტიპაჟები. ეს სურათებია: 1. ყირიმის სანაპიროს პანორამული ხედი; 2. ტრაპიზონის პანორამული ხედი; 3. ბოსფორის ყურის სანაპირო; 4. სოფელი ბეიქოზი ბოსფორის სანაპიროზე; 5. სინოპის ხედი ნახევარკუნძულიდან; 6. სინოპი ჩაძირული თურქული გემების გამოსახულებით; 7. ბერძნული ბანაკი; 8. ბათუმის ხედი; 9. თურქი საბრძოლო მეთაური, მისი მსახური და თათარი შიკრიკი; 10. ექვსი გამოსახულებისგან შემდგარი ეთნოგრაფიული ტიპაჟები და ბაში-ბოზუქი (ოსმალეთის არმიაში არარეგულარული სამხედრო შენაერთის მებრძოლი); 11. თორმეტი გამოსახულებისგან შემდგარი ეთნოგრაფიული ტიპაჟები.

ჩამოთვლილი ილუსტრაციებიდან, რა თქმა უნდა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ბათუმის გამოსახულება, რომელიც სავარაუდოდ დღემდე შემორჩენილი ბათუმის პირველი ევროპული ჩანახატი უნდა იყოს. ნახატი შემდეგნაირადაა დასათაურებული: „ბათუმი – საქართველოს საზღვარი“ (Batoum – Frontier of Georgia). 1853 წლისათვის ბათუმი ოსმალეთის იმპერიის შემადგენლობაში მყოფი პატარა დასახლება იყო, შესაბამისად ბრიტანელი კაპიტანი მას საქართველოს საზღვართან მდებარე ოსმალურ ქალაქად აღიქვამდა.

ნახატი შესრულებულია ხმელეთიდან (ის. სურ. 1), მასზე გამოსახულია ბათუმის ყურე და კონცხი, სანაპიროს გაყოლებაზე ჩამწკრივებულია ხისგან ნაშენები სახლები, ერთ-ერთი გამოკვეთილი ნაგებობა შესაძლოა წისქვილი იყოს. ყურეში ორი იალქნიანი გემია გამოსახული, კონცხის ცენტრში კი შეიმჩნევა მცირე ნაგებობა და ანძა, რომელზეც დროშა ფრიალებს. სურათის წინა პლანზე გამოკვეთილია თოფებით შეიარაღებული, სამი ადგილობრივი მამაკაცი, რომლებსაც ზურგით თივის შეკვრა გადააქვთ. სურათზე ასევე ყურადღებას იქცევს ორი ცხენი და სანაპიროსთან ახლოს მცურავი ტივი, რომელზეც ხუთი ადამიანი იმყოფება.

ბათუმის გარდა, ასევე ინტერესს იქცევს თორმეტი გამოსახულებიდან შემდგარი ეთნოგრაფიული ტიპაჟების ჩანახატი (იხ. სურათი 2), რომელზეც მე-5 ნომრად აღბეჭდილია შეიარაღებული ქართველი მთიელი (Georgian Mountaineer). სავარაუდოდ ეს მამაკაცი მთიანი აჭარის მკვიდრი უნდა იყოს. დანართის სახით წარმოგიდგენთ ალბომში შესულ რამდენიმე სხვა სურათსაც, რომლებზეც გამოსახულია ეთნოგრაფიული ტიპაჟები შავიზღვისპირეთიდან.

გარდა ჩანახატების ალბომისა, ბრიტანეთის მუზეუმი და ბრიტანეთის ბიბლიოთეკა ინახავს კაპიტან ჰაიდ პარკერის შავ ზღვაში მისიით ყოფნის დროინდელ ხელნაწერ დოკუმენტებს და ჩანაწერებს, რომელთა ნაწილიც, სავარაუდოდ მის ბათუმში ყოფნის პერიოდს აღწერს. ვფიქრობთ, ამ დოკუმენტების მოძიება და მათი საფუძვლიანი დამუშავება მნიშვნელოვანი იქნება ოსმალური პერიოდის ბათუმის იტორიის შესწავლისათვის. (ბათუმი)


სურ. 1 ბათუმის ხედი (©Trustees of the British Museum) (ბათუმი)


სურ. 2 ზედა რიგში, მარცხნიდან მარჯვნივ: 1. გლეხი, 2. კავალერისტი, 3. ბაში-ბოზუქი, 4.
თურქი ქალი, 5. ქართველი მთიელი, 6. მესტვირე, 7. ალბანელი. ქვედა რიგში, მარცხნიდან
მარჯვნივ: 1. სომეხი მღვდელი, 2. ქვეითი ჯარისკაცი, 3. ტკბილეულობის გამყიდველი, 4.
დერვიში, 5. მწყემსი. (©Trustees of the British Museum)


სურ. 3 ზედა რიგში, მარცხნიდან მარჯვნივ: 1. თურქი ქალი, 2. ტვირთების მზიდავი. ქვედა
რიგში, მარცხნიდან მარჯვნივ: 1. თურქი ჯარისკაცი, 2. სტამბოლელი ებრაელი, 3. დერვიში,
საზამთროს გამყიდველი. (©Trustees of the British Museum)


სურ. 4 ბაში-ბოზუქი – ოსმალეთის იმპერიაში არარეგულარული სამხედრო შენაერთის
მებრძოლი (©Trustees of the British Museum)


სურ. 5 თათარი შიკრიკი (©Trustees of the British Museum)


სურ. 6 თურქი სამხედრო მეთაური და მისი მსახური (©Trustees of the British Museum)


პუბიკაციაში გამოყენებული სურათების ორიგინალი ბეჭდური ეგზემპლიარები დაცულია ბრიტანეთის მუზეუმში.
წყარო: ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი (CSEM)
ტეგები:

შესაძლოა დაგაინტერესოს

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published. Required fields are marked *

შემდეგზე გადასვლა