რას ეძებ?

კვანტური ფიზიკა - ლაპლასის დემონის პერსპექტივა დღეს
გიორგი გურჯიევი - ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის
ალექსანდრე ბერკმანი (Alexander Berkman) - ანარქიზმის ანბანი
იულიუს ევოლა - ვეფხვის მორჯულება (აქტიური ნიჰილიზმი – ნიცშე)
ოშო (Rajneesh) - სიყვარულის ძალა
ედუარდ ბერნეისი (edward bernays) - პროპაგანდა
(ფილოსოფია) ჯიდუ კრიშნამურტი - პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება
დეკარტი (მერაბ მამარდაშვილი - კარტეზიანული განაზრებანი)
ჟან-პოლ სარტრი – ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია - საუბრები ფილოსოფიაზე - jean-paul sartre
სიორენ კირკეგორი (Søren Kierkegaard) - სატანჯველის სახარება - დანიელი ფილოსოფოსი