რას ეძებ?

ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმება
დასავლეთ საქართველოს(ისტორიული ეგრისის) ქართული ენის კილო
შაჰ-აბასის ლაშქრობები კახეთში
გიორგი სააკაძის მანევრული ომი ოსმალების წინააღმდეგ
აფხაზთა სამეფო
ქრისტეკოჩი რატია / სამეგრელოს ადმირალი (ხომალდთუფროსი)
ქართველური ენები - ლინგვისტური ოჯახის ფილოგენია
შორაპანი / ერთ-ერთ უძველესი ისტორიული ქალაქი
გიორგი მეორე, დიდი თურქობა და საქართველოს ბედი.
უძველესი კოლხეთი (კოლხა ან კოლხიდა) - კოლხეთის სამეფო