რას ეძებ?

ოშო / მომავლის ადამიანის უფლებები
გუსტავ ლე ბონი / მასების ფსიქოლოგია / ამონარიდი
ზიგმუნდ ფროიდი „კულტურული ადამიანის სექსუალური ცხოვრება“
თამადა - ქართული სუფრა - სადღეგრძელო
იულიუს ევოლა / ომის მეტაფიზიკა
პავლე ინგოროყვა / დიდი ქართველი მამულიშვილი
ქელეხი - სამგლოვიარო სუფრა - აღაპი - ქართული ტრადიცია
ქართული საქორწილო სუფრა და მისი ისტორიული ტრადიციები
ლავრენტი ბერია / მითი თუ რეალობა
ქართული სუფრა და კვების კულტურა / მცირე ისტორიული ექსკურსი