რას ეძებ?

გიორგი გურჯიევი: იდუმალი ადამიანის რჩევები
გიორგი გურჯიევი - ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის
იულიუს ევოლა - ვეფხვის მორჯულება (აქტიური ნიჰილიზმი – ნიცშე)
მარაკეში (მაროკო): ქალაქი, სადაც წარსული და აწყმო ერთმანეთს კვეთს
(ფილოსოფია) ჯიდუ კრიშნამურტი - პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება
დეკარტი (მერაბ მამარდაშვილი - კარტეზიანული განაზრებანი)
ჟან-პოლ სარტრი – ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია - საუბრები ფილოსოფიაზე - jean-paul sartre
კიომიძუს ტაძარი (კიომიძუ-დერა, იაპონურად - „სუფთა წყლის ტაძარი“) - იაპონია
სიორენ კირკეგორი (Søren Kierkegaard) - სატანჯველის სახარება - დანიელი ფილოსოფოსი
მერაბ მამარდაშვილი ფილოსოფიის აღქმის პარადოქსზე