რას ეძებ?

შაკტის კულტი - ვედური ფილოსოფია
რიჩარდ დოკინსი - ღმერთის თეორია
კვანტური ფიზიკა - ლაპლასის დემონის პერსპექტივა დღეს
გიორგი გურჯიევი - ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის
ალექსანდრე ბერკმანი (Alexander Berkman) - ანარქიზმის ანბანი
იულიუს ევოლა - ვეფხვის მორჯულება (აქტიური ნიჰილიზმი – ნიცშე)
ოშო (Rajneesh) - სიყვარულის ძალა
ედუარდ ბერნეისი (edward bernays) - პროპაგანდა
(ფილოსოფია) ჯიდუ კრიშნამურტი - პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება
დეკარტი (მერაბ მამარდაშვილი - კარტეზიანული განაზრებანი)