რას ეძებ?

კარმა, მოცემულობა და გამოსავალი
მერაბ მამარდაშვილი
სადიზმის ბუნება