რას ეძებ?

გიორგი გურჯიევი - ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის
ალექსანდრე ბერკმანი (Alexander Berkman) - ანარქიზმის ანბანი
იულიუს ევოლა - ვეფხვის მორჯულება (აქტიური ნიჰილიზმი – ნიცშე)
ოშო (Rajneesh) - სიყვარულის ძალა
ედუარდ ბერნეისი (edward bernays) - პროპაგანდა
(ფილოსოფია) ჯიდუ კრიშნამურტი - პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება
ადამიანი თავისთავადი და განუმეორებელი ღირებულებაა
რა არის ლუდომანია - გამომწვევი მიზეზები და პრევენცია
დნმ - პირველად იყო სიტყვა..
კარმა, მოცემულობა და გამოსავალი