რას ეძებ?

ლოსი და მონადირე, რომელსაც სიკვდილთან წამები აცილებდა