რას ეძებ?

ცნობილი ძაღლის ჯიშები და მათი მოკლე დახასიათება
ლოსი და მონადირე, რომელსაც სიკვდილთან წამები აცილებდა